در حال نمایش 5 نتیجه

تاریکخانه عکس دندانپزشکی

تاریکخانه دستگاهی برای ظهور عکس های دندانپزشکی داخل مطب است.هر دستگاه تاریکخانه از یک محفظه ی کوچک تاریک و یک چراغ ایمنی تعبیه شده که با وجود سنسورمیتواند هنگام خاموش بودن چراغ های مطب چراغ خود را روشن کند علت مورب قرار داشتن چراغ ها برای دقیق تر تابیدن نور روی قسمت مورد نظر میباشد