در حال نمایش 10 نتیجه

دستگاه اب مقطرساز در واقع از روش تقطیر مواد معدنی و فلزات را از آب ناخالص جدا میکند و در نهایت آب خالص در اختیار ما قرار میدهد در این روش آب خالص به بخار تبدیل میشود ولی ناخالصی ها به شکل مایع باقی میمانند. از دستگاه آب مقطر ساز در شرایط مختلفی استفاده میشود از جمله برای استریل کردن تجهیزات توسط اتوکلاو برای جلوگیری از ایجاد رسوب در دستگاه. استفاده از آب مقطر موجب عملکرد بهتر و عمر طولانی دستگاه ها میشود